RTP softwaredivisie

    RTP Hardwaredivisie

            RTP Tekstdivisie


 Hoofdpagina


U gebruikt het onderstaande formulier om op dit web naar documenten te zoeken die specifieke woorden of woordcombinaties bevatten. Het zoekprogramma geeft een lijst met documenten weer, waarbij bovenaan de documenten worden weergegeven die tekst bevatten die het meest overeenkomt met de zoektekst. 
Elk item in de lijst vormt een koppeling naar een gevonden document.

Zoeken naar:


Querytaal

Met het zoekprogramma kunt u  zoekopdrachten maken. Door AND (en), OR (of) en NOT (niet) te gebruiken kunt u combinaties van zoektermen opvragen. U kunt ook uitdrukkingen tussen haakjes groeperen. Voorbeelden hiervan zijn:

informatie ophalen
hiermee vindt u documenten die de woorden 'informatie' of 'ophalen' bevatten

informatie or ophalen
hetzelfde als hierboven

informatie and ophalen
hiermee vindt u documenten die zowel 'informatie' als 'ophalen' bevatten

informatie not ophalen
hiermee vindt u documenten die het woord 'informatie' bevatten, maar waarin het woord 'ophalen' niet voorkomt

(informatie not ophalen) and WAIS
hiermee vindt u documenten die de woorden 'WAIS' en 'informatie' bevatten, maar waarin 'ophalen' niet voorkomt

web*
hiermee vindt u documenten die woorden bevatten die met 'web' beginnen

Terug naar begin

Copyright 2006 RTP Automatisering. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 27 June 2006 .

 

Hoofdpagina Zoeken RTP Nieuws Software Links Hardware RTP Support